top of page

development

Tuto službu využívají zejména ti, kteří vlastní pozemek v územním plánu vedený jako stavební, nebo vlastní budovu s technickým stavem určeným k rekonstrukci a trápí se s jeho/jejím prodejem, nebo nejsou spokojeni s prodejní cenou, kterou by za nemovitost obdrželi. Nebo vlastní projekt s územním rozhodnutím či stavebním povolením a na realizaci projektu jim chybí finanční prostředky.

Developerské projekty dokážeme vést od samého počátku, od vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, zajištění financování celého projektu, realizaci, kontrolu a zajištění výstavby, až po samotnou kolaudaci a kompletní prodej projektu. Víme jak přenést myšlenky a představy architektů/projektantů do reality a vytvořit i zajímavé výhody pro koncové zákazníky. Pro úspěšnou realizaci projektu věnujeme zvláštní pozornost přípravě pokladů už na samotném začátku. Posuzujeme jejich technickou a ekonomickou realizovatelnost a odborně nastavíme všechny procesy dříve, než začneme s jejich realizací.

Odměna: Je odvislá na konkrétních požadavcích klienta a oběma stranami bude upřesněna ještě před zahájením jakékoliv aktivity obou stran.

prodej nemovitostí

Pokud vlastníte pozemek vedený v územním plánu jako stavební pozemek s možností výstavby rodinných domů, bytových domů, komerční výstavby nebo vlastníte projekt s územním rozhodnutím a stavebním povolením s možností výstavby rodinných domů, bytových domů, komerční výstavby, či budovu s technickým stavem určeným k rekonstrukci a hodláte jej prodat, pak můžete využít tuto naší službu.

Díky odborným zkušenostem při posuzování investičních záměrů získaných z předchozích pracovních pozic našich pracovníků při jejich působení v bankovních, nebankovních a investičních společností jej dokážeme kvalifikovaně posoudit a v případě kladného hodnocení v oblasti zajímavého investičního záměru ho nabídneme našim investorům k odkupu.

Odměna: Naše odměna se za tuto službu pohybuje od 1% do 3%. Výše procentuální odměny je odvislá na výši realizované kupní ceny nemovitosti.

financování

Zabýváme se zajištěním financování od bankovních domů, nebankovních institucí a soukromích investorů.

Naše služby využívají zejména ti, kteří nebyli úspěšní se svou žádostí o úvěr v bankovních domech nebo vědí předem, že jejich snaha o získání úvěru z těchto zdrojů by byla neúspěšná. Příčinou může být neplnění náročných kritérií bankovního ratingu nebo zjištění logicky vysoce rizikových faktorů klienta, záznam v registrech, jehož závažnost je pod rozlišovací schopností bank, krátká historie podnikání ekonomického subjektu, nebo bankou nepodporovaná oblast podnikání. Častým problémem je schopnost operativně použít individuální analýzu obchodního záměru nebo posoudit podnikatelský záměr s nestandardními parametry. Zároveň naše služby využívají i ti, kteří jsou úspěšní se svou žádostí v bance, avšak nejsou spokojení, nebo mají špatné zkušenosti s dobou trvání vyřízení jejich žádosti, způsobem jednání a s podmínkami pro čerpání.

Typy úvěrů/půjček, které zajišťuje:

  • Developerské financování

  • Provozní financování

  • Projektové financování

  • Investiční financování


Odměna: Naše odměna se za tuto službu pohybuje od 0,5% do 2%. Výše procentuální odměny je odvislá na výši požadované finanční částky.

bottom of page